Kallelse till årsstämma

Medlemmarna i Foskros Fjällby samfällighetsförening kallas härmed till årsstämma Långfredagen den 2 april 2021 kl. 16.

I nuläget planerar vi att ha vårt årsmöte som planerat. Vi följer dock situationen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer noggrant och kommer att meddela om det skulle bli några ändringar via epost och facebook.

Vi månar om välmående hos alla medlemmar så stanna därför hemma om du känner dig förkyld eller har folk i din närhet som har varit sjuka.

Mötet kan komma att hållas utomhus ifall styrelsen/medlemmarna vid mötet tycker att det känns tryggare.

Vill du veta mera vad som gäller angående årsmöte i coronatider läs mer i denna pdf från Riksförbundet Enskilda Vägar som förklarar vilka regler som gäller för föreningens årsmöte.

Debiteringslängd 2021

FFS Balansrapport

FFS Resultatrapport

FFS Årsredovisning

Foskros Kallelse Årsstämma 2021

Investering Underhållsplan 2021

Revisionsberättelse Foskros 2021

Verksamhetsberättelse 2021

Motion 1

Väl mött!
Styrelsen